Afet Hazırlığında Toplumsal Güç Birliği

image 14

Afetlere hazırlıkta toplumun her kesiminin kendi sorumluluğunu üstlenmesi ve zaman kaybetmeden yapılması gerekenleri tamamlaması gerekir. Bu konuda da devlet, bireyler ve diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşları farklı rolleri alabilir ve birbirleri ile ortaklaşa çalışmalar yapabilirler.

Devlet:

•Afete Hazırlık ile ilgili ulusal politikalar üretmek

•Politikaları uluslararası seviyeye taşımak

•Politikaları  sosyal ve ekonomik kalkınma planlarına dahil etmek

•Bu politikaların uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli altyapıyı oluşturmak, denetlemek  ve desteklemek 

Belediyeler/yerel Yönetimler:

•İl/İlçe düzeyinde afete hazırlık çalışmaları yürütmek

Toplumu afetlere hazırlık konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

Kaçak yapılaşmayı engellemek

•İlin/İlçenin afetlere müdahale kapasitesini artırmak

Özel sektör:

Afet acil durum planlarını hazırlamak

•İşyerinde acil durum müdahale ekipleri oluşturmak

•Çalışanlarını afetlere hazırlamak

•Yapılan afete hazırlık çalışmalarına sponsorluk desteği vermek

Medya:

•Afete hazırlık çalışmaları konusunda bilgi vermek,

•Halkın afet öncesi, sırası ve sonrasında doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlamak

Üniversiteler:

•Toplumun afetlere hazırlığa olan ilgisini artırmak

•Afetlere hazırlık ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları değerlendirmek

•Toplumun tüm kesimleri ile hazırlık projeleri geliştirmek ve uygulamak

•Toplum projelerine akademik destek vermek

Sivil Toplum Kuruluşları (STK):

•Toplumun afetlere hazırlığa olan ilgisini artırmak

Halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek

Ulusal ve uluslararası afete hazırlık çalışmalarını  takip etmek

•Devlet, belediye ve üniversiteler ile afete hazırlık çalışmaları konusunda işbirliği yapmak

Bireyler:

• Eğitimler alarak bireysel hazırlıklar yapmak

• Çevresindeki insanları bilgilendirmek

• Devletin ve belediyelerin çalışmalarını takip etmek veya talep etmek

• Devletin ve yerel yönetimlerin çalışmalarına destek vermek ,

• Olası afetlere karşı toplumsal güç birliği sağlayabilmek

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email