Afet ve Acil Durum Aile Planı Hazırlığı

Afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için önceden plan yapmak, ailemizde kimlerin, ne zaman, nerede, nasıl davranacağını belirlemek çok önemlidir. Özetle, en az 3 günlük süreyi kapsayan Afet ve Acil Durum Aile Planı yapmanız gerekir.

Afet ve Acil Durum Aile Planı hazırlarken ilk olarak okul çağındaki çocuklar da dahil olmak üzere, tüm aile üyelerinin katılımı ile bir aile toplantısı yapılır.  Buradaki amaç; Afet ve Acil Durum Aile Planı’nın tüm aile üyeleri tarafından kararlaştırılıp bilinmesini ve plana uygun hareket edilmesini sağlamaktır.

image 15

Tüm aile üyelerinin katılımı ile

(çocuklar da dahil olmak üzere) bir aile toplantısı yaparak,

gerekli önlemleri vakit kaybetmeden alın.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email