Afetlere Dirençli Şehirler – Kentsel Dönüşüm

image 31

Afete dirençli şehirlerde yaşamak demek;

•Kent bütününde muhtemel afetlerin tespiti,

•Kenti oluşturan çalışma, konut, yeşil, açık alanlar, sağlık tesisleri, vb. gibi fonksiyonların yer seçimlerinin afet risklerini azaltacak şekilde yapılması,

•Afet sonrası kamu kullanımı için gerekli boş alanların kent planlamasında düşünülmesi, mevcut boş alanların korunması ve arttırılmaya çalışılması,

•Mevcutta yapılaşmış olan riskli alanların kentsel dönüşüm çalışması ile daha az riskli alanlara taşınması (sanayi, ticaret merkezleri ve konut alanları) anlamına gelir.

Ülkemizde özellikle 2011’de yaşanan Van Depremlerinden sonra Kentsel Dönüşüm hız kazanmıştır.

Kentsel Dönüşüm: “Bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi”, bozulmaya veya hasara uğrayan kentsel alanın, ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine yönelik strateji ve eylemlerin tümüdür. Kent bütünü dikkate alınarak yapılmalıdır.

Kentsel Dönüşümde Dikkat Edilecek Hususlar

image 32

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email