Bina Yapım Süreci Nasıl İşler?

image 28

Bir binanın inşa süreci ve hangi aşamalarında ruhsatlarının alındığı konusunda bilgi sahibi olmak önemlidir. Bunları bilen bilinçli kullanıcı afetler söz konusu olduğunda elinde hangi ruhsatın olmasının içinde yaşadığı yapı için güvenlidir demek olduğunu da bilir. Bir yapının ömrü sadece yapının inşası ile başlayıp bitmez.

Yapının üzerine yapılacağı parsel, bu parsel için imar planında alınmış fonksiyon (yani bu parsele ne yapabilirsiniz: konut, ticaret, sanayi, yeşil alan vb.) kararı ile bu karar sonrası parsel sahibinin yapıya proje yaptırma kararı ile başlar. Parselin nasıl bir zemine oturduğunun öğrenilmesi için sondaj çalışmaları yapılır ve zemin katmanları tespit edilir. Mimar projeyi parsel sahibinin taleplerini de dikkate alarak zemin durumuna, imar planı kararlarına ve mesleki etiğini de kaybetmeden çizer, inşaat mühendisleri bu yapının kendini taşıması için gerekli projeyi üretir. Buna elektrik ve mekanik tesisat projeleri ile parselin yapı dışında kalan alanları için peyzaj projelerinin hazırlanması eşlik eder.

Projenin mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinin tümü yasal mevzuata uygun şekilde hazırlanır ve bir yapı denetim firması ile parsel sahibi anlaşır. İnşaatı yapacak firma ile parsel sahibinin arasındaki boşluğu yapı denetimci doldurur. Yapı denetimcinin görevi, yapının projesine ve teknik koşullara uygun olarak yapılıp yapılmadığının takibini sorumluluk alarak denetlemek ve bu süreçte gerekli başvuruları yapmaktır. Yapı denetim çalışmasının karşılığını (ücretini) proje hayata geçirildikçe belediyeden alır.

Afete Karşı Güvenli Bina Yapım Süreci ve Ruhsat Türleri

image 30

Yapım süresince belediyeden 3 iznin alınması gerekmektedir:

İnşaat ruhsatı: İnşaata başlayabilmek için arsanın bulunduğu belediyeden alınan ruhsat; inşaat ruhsatıdır. Yapının projesi vardır ancak kendisi yoktur.

Temel üstü ruhsatı: İnşaata başlanıp temeller bittikten sonra, subasman kotuna gelindiğinde temel üstü ruhsatı alınır. Belediye yetkilileri tarafından binanın projede belirtilen büyüklük sınırlarında yapılıp yapılmadığı kontrol edildikten sonra diğer katların çıkılabilmesi için temel üstü ruhsatı gereklidir. Yapının sadece temelleri ve zeminden biraz yukarı çıkmış olan kısmı inşa edilmiştir.

Yapı kullanım izni: İnşaatın tamamlanmasının ardından, inşaat kullanımı için son bir iznin daha alınması gerekir. Yapı denetim firmasının son kontrollerinden sonra bina sahibi ve mimarın ortak dilekçesiyle belediyeye iskân izni için başvurulur. Belediye yetkilileri son kontrolleri yaptıktan sonra, bina kullanımı su elektrik gibi hizmetlerin kullanılmasına imkân tanıyacak olan iskân iznini vermektedir. Bu ruhsat yapının tamamının projesine uygun inşa edildiğinin garantisidir.

Bilgi Notu:

Teknik bir terim olan subasman; binanın temellerinden sonraki zeminden biraz yukarı çıkmış olan kısmıdır. Su basmasın diye bu ismi almamıştır.

Kot; binanın giriş için belirlenmiş hizası “0” olarak alınarak buradan yükseklik olarak mesafesidir.

Örneğin; bodrum kat kotu -3.00, zemin kat kotu  +-0.00, subasman kotu 0.60 dendiğinde, zeminden 3 metre aşağıda bodrum kat döşemesinin olduğunu zemin katın 60 santim üstünde de subasmanın bittiğini anlarız.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email