boşluk doldurma

Boşluk Doldurma Soruları -İslamiyet Öncesi Türk Devletleri

1- Türklerin ana yurdu ………’dır.

2- Türklerin ana yurdu doğuda ……. dağları, batıda …..Denizi, kuzeyde …….. düzlükleri, güneyde ise ……, ……, ………, dağları ile çevrilidir.

3- Genel olarak iki türlü yaşam benimsenmiştir. ………. ve ………… dir.

4- Doğu – …., Kağan – ……..şeklinde örgütlenmiştir: Boylar ……….

5- Dış tehlikelerle karşı karşıya kalmaları ve topraklarının doğal sınırlarla korunmamış olması …… yeteneklerini geliştirmiştir.

6- Orta Asya’nın en eski kültürü ……..’dır.

7- Orta Asya uygarlığında demir ilk defa ………..kültüründe işlenmiştir.

8- Orta Asya’daki kültürlerin en gelişmiş olanı ……..’dır.

9- Orta Asya uygarlığında at ilk defa ………..kültüründe evcilleştirilmiştir.

10- Göç edenlerden Doğuya gidenler ……. ve …..

Batıya gidenler A……….., A………., M…………, S…………., M…………

Kuzeye gidenler S………….. içlerine kadar

Güneye gidenler H……., A…….., İ……… a kadar gitmişlerdir.

11- Türkler …….. özellikleri sayesinde göç ettikleri yerlerde güçlü devletler kurmuşlardır.

12- Batıya giden Türkler, ……… ………’ne neden olmuşlardır.

13- Göçleri kolaylaştıran etken; …………… ve …………… kullanılmasıdır.

14- Türk kelimesinin devlet adıyla tarihte ilk kez kullanılması ………… ile olmuştur.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email