Heyelandan Önce Belirtiler Nelerdir?

image 61

Heyelan; yüzeydeki malzemenin (kaya, toprak veya doğal zemin) yer çekimi etkisiyle bir düzlem boyunca yamaç aşağıya kayması sonucu oluşur. Riski azaltmak için heyelan öncesinde, heyelan belirtileri konusunda bilgi sahip olunmalıdır.

Heyelan belirtileri şöyledir:

•Kapılar ve pencerelerde sıkışmaların gözlenmesi

•Volkanik veya sismik faaliyet yaşanması

•Yeraltı su borularında sızıntıların ve kanalizasyon kanallarında kırılma ve çatlakların oluşması

•Daha önce o bölgede heyelan meydana gelmiş olması

•Arazide veya yollarda çatlakların, yarıkların veya açılmaların oluşması

•Olağandışı seslerin duyulması (ağaç çatlama sesleri, birbirine sürtünen kaya vb. cisimler)

•Yoğun veya kesintisiz yağan yağmurlar

•Tel veya ahşap çitlerde yer değiştirmelerin görülmesi

•Telefon direklerinde, çitlerde ve ağaçlarda yamaç aşağı eğilme ve yatmaların gözlemlenmesi

•Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması

•Bina temelleri altında çatlama, yarılma veya ayrılmaların gözlemlenmesi

•Bina döşemelerinde ve duvarlarda sürekli genişleyen çatlakların oluşması

heyelan belirtileridir.

Bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı gözlemlendiğinde, öncelikle İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri, Belediye, Polis, İtfaiye gibi kurumları bilgilendirin. Yoğun ve kesintisiz yağan yağmurlar gibi çamur akıntısı riskinin yüksek olduğu durumlarda yetkili kurumların yapacağı duyuru ve anonsları takip edin.

Heyelan öncesinde;

•Yaşadığınız bölgedeki heyelan riskleri hakkında bilgi edinin.

•Heyelan riskine karşı nasıl hazırlanacağınızı ve korunacağınızı öğrenebileceğiniz eğitim programlarına katılın. İlk yardım vb. tamamlayıcı eğitimler alın.

•Yeni yerleşim yeri olarak heyelan riski taşıyan bölgeleri seçmeyin.

•Yaşadığınız bina için zemin etütlerini yaptırarak güvenlik seviyesini artırıcı önlemler alın.

•Heyelan riskine karşı sigortanızı yaptırın.

•Afet ve Acil Durum Aile Planınızı hazırlarken heyelan riskini göz önünde bulundurun.

•Tahliye güzergâhını buna göre belirlemek gibi gerekli ek önlemleri alın.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email