Olay, Acil Durum ve Afet İlişkisi Nasıldır?

Olay:

Yerel ve çok sınırlı etkiye sahip olan durumlardır.

Acil Durum:

Acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkanlarla baş edilebilen durumlardır.

Afet:

Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı durduran/kesintiye uğratan, yerel imkan ve kaynaklarla baş edilemeyen doğa, teknoloji veya insan kaynaklı durumlardır.

image 1

Acil Durum Olaydan, Afet de Acil durumdan daha büyük etkiye sahiptir.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email