ay çiçeği

Ucuz Gübre Seçimi Nasıl Yapılır

Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor.

Bu ihtiyacını karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir.

azot miktarını gösteren gübre çuvalları

Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azotun tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL’den daha az ödüyor.

Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı?

A)15 B)30 C)45 D)60

Soruyu Çözmek İçin Bilinmesi Gerekenler
Yüzde hesabını bilmek gerekiyor. Çünkü toprağa atılan azotlar eşitmiş ancak gübrelerin hepsi azottan oluşmuyor. İlk torbanın %20, ikinci torbanın %44 ü azotmuş. Torbalar 50 kg olduğu için 50 kg nin %20 sini hesaplayabilmemiz gerekiyor.
Yüzde hesabı, rasyonel sayı hesabıyla aynıdır. Yani bir sayının 2/3 ü kaçtır dediğimizde nasıl hesap ediyorduk, sayı ile 2/3 ‘ü çarpıyorduk.
%20 de rasyonel olarak yazarsak 20/100 demektir. Onu da sadeleştirirsek pay ve payda 20 ye bölünür:
20:20/100:20 = 1/5. Yani 50 kg’ın 1/5 i kaçtır sorumuzun cevabı bize azot miktarını verecektir.
Farklı tür gübre atılmasına rağmen toprağa atılan azot miktarları eşitmiş. Bunu hesaplayabilmek için:
Farklı iki sayının katlarının muhakkak bazı sayılarda birleştiğini bilmek gerekiyor. Bu sayılardan en küçüğüne ebob yani en küçük ortak kat denir. Her iki sayının da ortak katlarından birini bulmanın en kolay yolu bu iki sayıyı çarpmaktır. Ancak bu iki sayıda ortak çarpanlar varsa en küçük ortak kat bu iki sayının çarpımından daha küçük olur. Mesela 6 ile 10 un ortak katlarından birini bulmanın en kolay yolu bu sayıları çarpmaktır. 6 çarpı 10 = 60 bu iki sayının ortak katıdır. Ancak 6 ile 10 un ortak çarpanı 2 olduğu için, yani ikisinde de 2 çarpanı ortak olduğu için bu iki sayının en küçük ortak katı 60/2= 30 dur.
Sorunun Çözümü
A gübresindeki Azot miktarı : 50 çarpı 20/100= 10 kg azot
B gübresindeki Azot miktarı: 50 çarpı 44/100= 22 kg azot

Toprağa atılan azotlar eşit olduğu için 10 ve 22 nin en küçük ortak katını bulmamız lazım:
10,20,30,40,….100,110
22, 44, 66, 88, 110
ekok(10,22)=110 dur. 10 ve 22 nin çarpımı 220 ve 2 bunların ortak çarpanı olduğu için 220/2 = 110 en küçük ortak kat olur.

110 kg azot için 110/10 = 11 paket A gübresi
110 kg azot için 110/22 = 5 paket B gübresi toprağa atılır.

11 çarpı 70= 770 TL A gübresi masrafı 1000 TL den az olduğu için doğrudur. (1000 TL den fazla deseydi 2 katını alırdık)
5 çarpı 160= 800 TL B gübresi masrafı

Diğer markayı tercih etseydi 800-770 = 30 TL fazla öderdi.
Cevap B.

Niye soruyu paylaşmalısınız?
Çünkü bir sorunun bir çok çözüm yöntemi vardır. Ne kadar çok yoldan çözebilirsek konuya o kadar hakim oluruz. Bu yüzden soruyu paylaşıp farklı zekaların soruya dahil olmasını sağlamalıyız.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email