Afet Bilinci Kültürü

Afet Bilinci Kültürü

Afet konusunda farkındalık ve afetlere hazırlık bireylerin afet bilinci kültürünün bir parçası olmalıdır. Afet bilincine sahip olmak, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak (yani bilgili ve hazırlıklı olarak) yaşamaktır. Toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesi için Afet Bilinci Kültürü; •Hayatın tüm alanlarında oluşmuş ve oluşabilecek tehlike ve risklerin farkında olmayı, •Gerekli tedbirleri…