İlk Türk Devleti

Eski Türk devletleri

İlk Türk Devletleri

İskitler (Sakalar) (M.Ö. 8. yy – M.S. 3. yy) Bilinen ilk Türk boyu iskitlerdir. Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor. İskit dinine bağlı irani kökenli bir halk olduğu düşünülürse niye Firdevsinin Şehname adlı eserinde ünlü İskit hakanı Alp Er Tunga’nın yer aldığı anlaşılır. Alp Er…