küme çeşitleri

küme çeşitleri

Küme Çeşitleri

Bilim adamları kendi aralarında konuşurken anlaşabilmek için her şeyi sınıflandırmışlardır. Kümeler de bir istisna değildir kümeler de sınıflandırılmıştır. Boş küme, eşit küme, denk küme, sonlu küme, sonsuz küme dendiğinde herkesin aynı şeyi anlaması için bu kümelerin tanımlarını bilmemiz gerekmektedir. Boş Küme Herhangi bir eleman içermeyen kümeye boş küme denir ve…