kümelerin gösteriliş şekilleri

kümelerin gösterim şekilleri

Kümelerin Gösteriliş Şekilleri

Bir kümenin gösterilişinde üç yaygın yöntem kullanılır: Liste yöntemi, Ortak Özellik Yöntemi ve Venn şeması ile gösterim. 1 – Liste Yöntemi {} Liste yönteminde kümenin elemanları küme parantezinin içine yazılır ve eğer birden fazla eleman varsa virgülle ayrılır. Bu sitenin Matematik Öğretmenleri={Halit} Tek elemanlı bir küme olduğu için virgül kullanmadık.…