Olay

Olay, Acil Durum ve Afet İlişkisi Nasıldır?

Olay: Yerel ve çok sınırlı etkiye sahip olan durumlardır. Acil Durum: Acil müdahaleyi gerektiren ve yerel imkanlarla baş edilebilen durumlardır. Afet: Fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı durduran/kesintiye uğratan, yerel imkan ve kaynaklarla baş edilemeyen doğa, teknoloji veya insan kaynaklı durumlardır. Acil Durum Olaydan, Afet de Acil durumdan…