Yapısal Zararların Nedenleri Nelerdir

Yapısal Zararların Nedenleri Nelerdir?

Geçmişte özellikle deprem kaynaklı afetlerde yaşanan büyük zarar ve kayıpların nedenlerine bakıldığında inşaat yapımı sırasında standart ve yönetmeliklere uyulmaması başta gelmektedir. Bu da, yapılarda önemli zararlara yol açmıştır. Burada binalara ilişkin afetler sonucu yapısal zararlara neden olan etkenlerini görmekteyiz. Yapısal zararların nedenleri insan kullanımından kaynaklanmaktadır; •Zemin özelliklerini dikkate almadan yapılaşma…