Tehlike, Risk, Zarar Görebilirlik, Kapasite Nedir?

thunderstorm 29949 640

Şiddetli yağmurun yağması sadece bir TEHLİKE dir.

Bu şiddetli yağmur tehlikesi, bizler ve yaşadığımız çevre için RİSK oluşturur.

Önlem almazsak bu risk meydana geldiğinde bizler ve yaşadığımız çevre ZARAR GÖREBİLİR.

retro girl 4515435 640

KAPASİTE, zarar görebilirliğin aksidir; afetlere karşı ne kadar hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email