Tehlikeli Katı – Sıvı Malzemelerden Kaynaklı Riskleri Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler

image 58

Bütün zehirli, yanıcı ve tehlikeli maddeleri “Sınırlayın, İzole Edin, Yok Edin, Ayırın”

(SIYA) kuralına bağlı olarak kapalı, sağlam kutular içinde ve depremde dökülmeyecek şekilde tutulmalarını sağlayın.

•Az miktarda depolayın.

•Sağlam ve aşınmayan kaplarda saklayın.

•Gereksiz olanları imha edin.

•Birbirlerine temas etmelerini engelleyin.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email