Toplanma Alanları Nasıl Belirleniyor?

image 53

Her açık ya da boş alan, toplanma alanı olmaya uygun olmayabilir. Toplanma alanları belirlenirken çeşitli kriterler bir arada değerlendirilmektedir. Her bir kriterin önemi ağırlıklı olarak hesap edilir ve kriterleri karşılama durumuna göre o yerin toplanma alanı olup olamayacağı tespit edilir. Afet ve acil durum toplanma alanı tespit kriterlerini, bölgedeki nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma ve tahliye edilme kolaylığı, alanın mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, mümkün olduğunca engebesiz düz arazilerde yer alması, konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan unsurlardan etkilenmiyor olması, elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakın olması oluşturmaktadır. Bu kriterleri ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak karşılayan yerler, toplanma alanı olarak tespit edilir.

AFAD Kriterleri

Mahalle nüfus yoğunluğu ile orantılı olarak kişi başına minimum 1m² alan ayrılmalı

Kamuya ait alanlar (Park, spor alanı, otopark, pazaryeri vb.) alanlar olmalı, olabildiğince özel mülkiyet olmamalı.

Konutlara yakın ancak yüksek yapılardan uzak alanlar seçilmeli .

Ulaşılabilir ve tahliye edilebilir olmalı, engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun olmalı.

Mevcut “İlk Toplanma Alanı” yazan levhalar iptal edilip, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tanımı çerçevesinde “Toplanma Alanı” levhaları konulmalı.

Afet sonrası yangın, kimyasal radyoaktif, nükleer kazalar vb. tehdit oluşturabilecek olası ikinci afet olaylarından uzak alanlar seçilmeli.

Deniz ve akarsu kenarları ve sıvılaşma olabilecek alanlar ve fay hatları vb. alanlardan uzak olmalı; eğimli arazi olmamalı; mümkün olduğunca düz araziler tercih edilmeli.

Mahalle muhtarları aracılığı ile halk bilinçlendirilmeli, tatbikatlar düzenlenmeli, broşür ve posterler asılmalı (pilot mahalleler seçilmeli).

Genelge ve yönetmelikler ile toplanma alanlarının kriterleri belirlenmeli.

Bu alanların toplanmaya uygunluğunu sağlamak için onarım, yeşillendirme ve gerekli peyzaj düzenlemeleri yapılmalı.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email