Toplanma ve Barınma Alanları

image 53 1

Olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleri ile buluşacağımız toplanma alanlarımızı öğrenmeliyiz.

Toplanma Alanları; afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlardır.

Evime En Yakın Toplanma Alanını Nasıl Öğrenebilirim?

Afet ve acil durum toplanma alanlarının yerleri, çeşitli kritere göre bağlı bulunduğu ilgili belediyeler tarafından belirlenmektedir. Bu alanlar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki 81 ilin İl Afet Müdahale Planı’nda belirtilmektedir. Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemine (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından, ikametlerine en yakın toplanma alanının bilgilerini öğrenebilirler. Kendi toplanma alanınızı ve oraya nasıl ulaşacağınızı mutlaka öğren!. Ailenizle mahalle buluşma noktanız burası olmayabilir ancak sıcak aş, battaniye vb. yardımların dağıtımı bu noktalardan yapılacaktır.

Afet ve acil durum toplanma tabelalarının hangi kriterler çerçevesinde belirleneceği de detaylı bir şekilde anlatılmıştır. QR kodunun hemen yanında bulunan numaralar sırasıyla il trafik kodunu, ilçe kodunu, mahalle kodunu ve alan numarasını temsil etmektedir. Buna göre İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan bir afet ve acil durum toplanma tabelasındaki 3429 numarası il ve ilçeyi, 010 mahalleyi ve son olarak 01 ise bölgedeki alan numarasını anlatmaktadır. Tabela üzerindeki QR kodu yardımıyla alan bilgisi adres olarak paylaşılabilmektedir.

Ayrıca olası bir afet ve acil durum sonrası aile fertleri ile ev içerisinde buluşacağımız bir yer belirlemelisiniz. Bu buluşma yeri; çıkış yolu üzerinde, güvenli bir yer olmalıdır. Herhangi bir afet ve acil durumda tüm aile üyeleri ev içerisinde ise buluşulacak yer burası olacaktır. Hazırladığınız afet ve acil durum çantası, çocuk aktivite çantası bu buluşma noktasında durursa çıkarken almak kolay olacaktır.

Mahallenizin güvenli olmaması ya da oradaki buluşma yerine ulaşamıyor olmanız durumunda, mahalleniz dışında buluşacağınız bir yer belirleyin.

Toplanma alanı ile karıştırılabilen kavramlardan biri olan «barınma alanı» ise afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadırkent-konteynerkent kurulacak alanları tanımlanmaktadır.

Toplanma Alanları Diğer Kavramlarla Karıştırılıyor

image 53 2

Toplanma alanları, Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) yer alan diğer bazı kavramlarla karıştırılabilmektedir. Barınma alanı ve tahliye alanı kavramları, günlük hayatta toplanma alanı kavramı yerine yanlış şekilde kullanılabiliyor. Afet ve acil durum toplanma alanı, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanları ifade eder. Yani bu alanlar, vatandaşların hızla bir araya gelmesi ve bir süre beklemesi için seçilmektedir. Buna göre İstanbul’da 2.864, Türkiye genelinde ise yaklaşık 15.984 toplanma alanı bulunmaktadır.

Toplanma alanı ile karıştırılabilen kavramlardan olan barınma alanı, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını gidermek için kullanılacak, çadırkent-konteynerkent kurulacak alanları tanımlamaktadır. Karıştırılan bir diğer kavram olan tahliye alanı ise vatandaşların güvenli bir şekilde afet bölgesinden tahliye edileceği, ulaşım yollarına yakın ve toplanma alanlarına nazaran daha geniş alanları belirtmektedir. Barınma alanı ve tahliye alanı, toplanma alanından farklı ihtiyaçları karşıladığı için toplanma alanından farklı ölçütlere göre belirlenmektedir.

Toplanma Alanları Barınma Alanı Olarak Kullanılabilir mi?

Her barınma alanı toplanma alanı olabilir, ancak her toplanma alanı barınma alanı olarak kullanılamaz.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email