Ülkemizde Afet ve Acil Durum Oluşturabilecek Tehlikelerimiz

Doğa, teknolojik ya da insan kaynaklı afetler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıp ve zararların, can, mal-mülk ve çevre açısından çok büyük boyutlarda olabileceği bilinmektedir. Komşu ülkeler başta olmak üzere dünyada yaşanabilecek ve bizi de etkileyebilecek durumlar mevcuttur, Örneğin, Çernobil Faciası (1986), 2011’de  Japonya’da gerçekleşen Tohoku Depremi sonrası gerçekleşen Fukuşima Nükleer Santrali kazası, Suriye’deki iç savaşın etkileri gibi.

Bununla birlikte ülkemiz, başta depremler olmak üzere heyelan, sel, kaya düşmesi, çığ, yangın, teknolojik kazalar ve kuraklık gibi afetlere dönüşebilecek tehlikelerle de karşı karşıyadır. Meydana gelen afetler büyük ölçüde can ve mal kayıplarına, yaralanmalara, ekonomimizin etkilenmesine yol açmaktadır.

Sel ve Taşkınlar

image 2

Heyelan

image 3

Çığ

image 4

Orman Yangınları

image 5

Yaşadığımız yerin afet tehlikelerini öğrenmeli, hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız. Bulunduğunuz yerin deprem tehlike değerini “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden koordinat ve bilgilerini girerek öğrenebilirsiniz.

Ülkemizin En Büyük Sorunu Deprem

image 6

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email