Yapısal Zararların Nedenleri Nelerdir?

image 25

Geçmişte özellikle deprem kaynaklı afetlerde yaşanan büyük zarar ve kayıpların nedenlerine bakıldığında inşaat yapımı sırasında standart ve yönetmeliklere uyulmaması başta gelmektedir. Bu da, yapılarda önemli zararlara yol açmıştır. Burada binalara ilişkin afetler sonucu yapısal zararlara neden olan etkenlerini görmekteyiz. Yapısal zararların nedenleri insan kullanımından kaynaklanmaktadır;

Zemin özelliklerini dikkate almadan yapılaşma yapmak: Dere yataklarına inşaat yapmak

Binayı projede belirtilen kullanım amacının dışında kullanmak: Konut olarak tasarlanmış bir binayı dershane veya işyeri olarak kullanmak

Yapı özelindeki düzensizlikler ve taşıyıcı sistemdeki değişiklikler: Özellikle binanın alt kısımlarındaki kolonların kesilmesi

Binaya ilave yük getirmek: Kaçak kat yapmak

Yumuşak katlar/ kısa kolonlar/çıkmalar: Binaların zeminindeki taşıyıcı sisteminin yetersiz biçimde ve duvarsız olarak inşa edilmesi

Yapım sürecinin standartlara uygun yürütülmemesi: Mevzuatlara uyulmaması, yetersiz denetim ve ehil olmayan inşaat ustaları vb.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email