çocuklar

Bilgisayarın Çözünürlüğünü Hesaplamak İçin Basit Matematik İşlemi- 1. Ünite Soru 29

Telefon ve bilgisayarlarda çözünürlük o cihazın ekranındaki piksel sayısını belirtmek için kullanılır.

Ekran Resmi 2021 01 26 02.05.22

Örneğin bir bilgisayarın çözünürlüğü yukarıdaki gibi ayarlandığında ekranında oluşan piksel sayısı 1920 x 1080 = 2 073 600 olur.

Ekran Resmi 2021 01 26 02.07.21

Ahmet bilgisayarının çözünürlüğünü yukarıdaki gibi ayarladığında ekranında oluşan piksel sayısı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 1,47 x 104B) 1,47 x 105C) 1,47 x 106D) 1,47 x 107
Soruyu Çözmek İçin Bilinmesi Gerekenler
alan dikdorget

Kaplanan alan kenarlar çarpılarak bulunur.
Dikdörtgenin alanı a.b değerine eşittir.
Alanın neden bu iki değerin çarpımına eşit
olduğunu açıklamaya çalışalım.

a ve b sadece birer uzunluktur.
Ama bu iki uzunluk bir dikdörtgen meydana getiriyor.

Nasıl?
b uzunluğu kadar a çizgisini yanyana getirerek.
b uzunluğu kadar a çizgilerini toplamamız gerekiyor
bunun kısa yolu çarpmaktır. b.a
4 defa 3 çizerseniz 4.3=12 lik bir alanınız olur

Sorunun Çözümü
ekran bilgisayar

Bilgisayarın ekranları dikdörtgendir. Burada dikdörtgenin alanını hesaplamaktayır.
Ekran çözünürlüğü 1400×1050 olacakmış.
1400 ün 10\displaystyle ^{3} lü şeklinde yazarsak : 1,4.10\displaystyle ^{3} olur
1050 de 1,05.10\displaystyle ^{3} olur. Bu iki sayının çarpımını yaparken 1,4 ve 1,05 i kendi arasında 10\displaystyle ^{3} leri de kendi aralarında çarpabiliriz.
1,4.10\displaystyle ^{3}. 1,05.10\displaystyle ^{3} =1,4.1,05.10\displaystyle ^{3}10\displaystyle ^{3} olur. Tabanları aynı sayılar çarpılırken tek taban yazılır üsler toplanır. 1,4 le 1,05 in çarpımı da 1,47 dir. 1,47.10\displaystyle ^{3+3} = 1,47.10\displaystyle ^{6} bulunur
Not: 10\displaystyle ^{6} yı bulduğumuzda tek şıkkın buna uygun olduğu görülür, 1,47 yi bulmak zorunda değildik. Cevap B

Niye soruyu paylaşmalısınız?
Çünkü bir sorunun bir çok çözüm yöntemi vardır. Ne kadar çok yoldan çözebilirsek konuya o kadar hakim oluruz. Bu yüzden soruyu paylaşıp farklı zekaların soruya dahil olmasını sağlamalıyız.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email