dünyadaki suyun dağılımı

Dünyadaki Su Dağılımı nın Hesabı – 1. Ünite Soru 39

Dünyada 1,4 milyar km3 civarında su vardır. Aşağıdaki görselde dünyadaki su miktarının dağılımı gösterilmiştir.

Ekran Resmi 2021 01 28 22.47.20

Buna göre nehirler ve gölleri oluşturan su miktarı metreküp cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

(1 km3 = 109 m3)

A) 1,05 x 1014B) 3,5 x 1016C) 4,2 x 1015D) 4,2 x 1012
Soruyu Çözmek İçin Bilinmesi Gerekenler

Milyar’ı 10 un kuvveti şeklinde nasıl yazarız

Milyarda 9 adet 0 vardır o yüzden 10\displaystyle ^{9} şeklinde gösterilir.
Mesela milyonda da 6 sıfır vardır o yüzden 10\displaystyle ^{6} şeklinde gösterilir.
Yani sayıda kaç tane sıfır varsa sayının sıfırlarını yazmayız onun yerine sıfırların sayısını 10 un kuvvetine yazarız. Ve sıfırları yazılmadan kalan sayıyla çarpım şeklinde yazarız.
örnek: 560000 = 56.10\displaystyle ^{4}

İçiçe yüzde nasıl hesaplanır?

Burda dikkat ederseniz önce dünyadaki suların %2,5 unun tatlı olduğu, sonra bu tatlı suların da %0,3 ünün nehirler ve göller olduğu söyleniyor.
İçiçe ya da diğer ifadeyle art arda yüzde işlemi yapıcaz. Bu toplam su kütlesini iki yüzdeyle de çarpılarak bulunur.
Toplam Su kütlesi x %2,5 x %0,3

Nehirler ve suların %5 inde balık çıkıyor deseydi balık çıkan suların oranı yine hepsinin çarpımı olurdu:

Toplam Su kütlesi x %2,5 x %0,3 x %5

Birimleri birbirine nasıl çeviririz?

Birimleri birbirine yerine koyma yöntemiyle çeviriyoruz. Yerine koyduğumuz sayı yukarda yani çarpım durumunda yazıyorsa çarpıyoruz aşağıda yani bölüm durumunda yazıyorsa bölüyoruz.
Bu soruda km\displaystyle ^{3} ü m\displaystyle ^{3} e çevireceğiz. Yukarda yazdığu için km\displaystyle ^{3} yazan yere 10\displaystyle ^{9} m\displaystyle ^{3} yazıp 1,4 milyar la çarpıcaz.

Sorunun Çözümü
1,4 milyar km\displaystyle ^{3} → milyar 1000000000 olduğundan ve sonunda 9 tane sıfır olduğundan milyar yerine 10\displaystyle ^{9}yazarız.
1,4.10\displaystyle ^{9} km\displaystyle ^{3} → km\displaystyle ^{3}, 10\displaystyle ^{9} m\displaystyle ^{3} olduğundan m\displaystyle ^{3} yerine de 10\displaystyle ^{9} yazarız.
1,4.10\displaystyle ^{9}.10\displaystyle ^{9} m\displaystyle ^{3} olur. Burada yerine yazdığımız zaman çarpım olarak yazdığımıza dikkat edin. eğer birim bölüm durumunda olsaydı, değerleri bölüm olarak yazardık.
%2,5 u tatlı su ve sularında %0,3 ü nehirler ve göller olduğu için bunları toplam su miktarı ile çarparız. %2,5 un \displaystyle \frac{2,5}{100} ve %0,3 ün \displaystyle \frac{0,3}{100} olduğunu unutmayalım. yani toplam suyu 2,5 ve 0,3 ile çarpıp 100.100 ile böleceğiz.

\displaystyle \frac{1,4.10^{9} .10^{9} .2,5.0,3}{100.100} = 1,05.10\displaystyle ^{14}
Cevap A

Niye soruyu paylaşmalısınız?
Çünkü bir sorunun bir çok çözüm yöntemi vardır. Ne kadar çok yoldan çözebilirsek konuya o kadar hakim oluruz. Bu yüzden soruyu paylaşıp farklı zekaların soruya dahil olmasını sağlamalıyız.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email