İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Öncesi Türk Tarihi Soru Cevapları

Avrupada Tanrının kırbacı olarak tanınan Türk hükümdarı?
Attila
Türklere ait en eski kültür merkezi?
Afanesyova
Asya Hun devletinin ilk hükümdarı?
Teoman (
İlk defa orduda ücretli asker kullanan Türk devleti?
Hazarlar (Musevi olup parayı bulunca)
Türk kültüründe önemli olan at, ilk kez hangi kültürde görülmüştür
Anav(En eski kültür merkezidir)
Orta Asyanın en gelişmiş kültür merkezi
Tagar (aynı zamanda en yenisi)
Türk adı coğrafi bir yeri işaret etmek için ilk kez kimlerin kaynaklarında kullanıldı?
Bizans
Türklerin birleşmesinde önemli rol oynadığı için Türklerin Bismarkı diye anılan kimdir
Vezir Tonyukuk
Bozkırın kuyumcuları lakabıyla bilinen Türk topluluğu
İskitler(Sakalar)
552 de Avarları yenen Bumin Kağan tarafından kurulan Kök Türk devletinin başkenti
Ötüken(Toprak ana ya da kutsal bölge
Demirin en erken işlendiği ve İskitlerin kültürlerinin temelini oluşturan kültür merkezi
Karasuk
Orta Asyanın en eski kültür merkezi
Anav(Annoov diye uzaklığı belirten bir sözcük vardır)
Türk adı kimin eserlerinde Töreli anlamında kullanılmıştır
Ziya Gökalp(Türkçülük akımının öncülerinden)
Türk adı hangi devletin kaynaklarında güç kuvvet anlamında kullanılmıştır
Uygurlar çünkü maniheizm dinini benimseyip güçten düşseler de özlerini unutmamışlardır
Türk boylarını tarihte ilk defa tek bir bayrak altında toplayan hükümdar
Metehan(Orduda 10 lu sistemin kurucusu)
Çinliler hangi Türk devletinin akınlarını durdurmak için Çin seddini yapmışlardır
Asya Hun(Bilinen ilk Türk devleti)
Anadolu için Küçük Türkiye, Orta Asya için Büyük Türkiye tabirini kullanan İtalyan gezgin
Marco Polo(dizisi var, bir kaç bölüm izlenebilir)
375 te Kavimler Göçünün bir sonucu olarak Balamir önderliğinde Avrupada kurulan Türk devleti
Avrupa Hun Devleti
İlk defa vatan sevgisinden bahseden Türk Hakanı
Metehan(Asya Hun’un en güçlü dönemi)
Kök/Gök Türk ve Sasani devletlerinin işbirliği sonucu yıkılan Türk devleti
Akhunlar
Türklere ait en eski kültür merkezi
Afanesyova
Türklerin atalarının yaşamış olduğu kültür merkezi
Andronova
Bilinen ilk Türk devleti
Asya Hun
Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılmasına ve İlkçağın bitip Ortaçağın başlamasına sebep olan olay
Kavimler Göçü
Kaşgarlu Mahmutun Divan-ı Lügatit Türk adlı eserinde Türk adı hangi anlamda kullanılmıştır
Olgunluk Çağı
Türk adı Çin kaynaklarında hangi anlamda kullanılmıştır
Miğfer

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email