buffalo-4305374_1280

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Genel Kavramlar

KPSS de çıkmış sorular verilen kavramların altında, en aşağıda yer almaktadır. Bakmadan geçmeyelim 🙂

KUT

Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisi (kutlu olsun Tanrı kutsasın demek)

KURULTAY

Meclis (Kurultay meclisi derken meclis meclisi diyoruz aslında)

SAGU

Ağıt Yakma (İçinde Ağu var, ağlama)

YUĞ

Cenaze Töreni (yuğ, bizdeki cenazenin yukanmasını çağrıştırıyor)

SAV

Atasözü (konu hakkındaki savların neler deriz. İddia anlamında)

TOYGUN

Kurultaya katılanlara verilen isim (Toy un günümüzdeki anlamı yüzünden ezberi zor olacak bir kelime. Toy ya da Tay, şehir ya da şehrin merkezi demek.

KAM – ŞAMAN – BAKSI

Din Adamı – Şaman ayinlerini bilmeyen yoktur. Ölüme götürüp getirdikleri ünlü bir ayin var gitsek de yaptırsak.

KÜN

Halk (kün fe yekün – Arapça anlamı farklı tabiki de bu çok bilindik ifadeyi kendi ezberimiz için şöyle düşünebiliriz. – halk ve tüm halk

TÜZ

Devlet ile halk arasında yapılan sözlü antlaşma (Tüzük kelimesi burdan geliyor olabilir- Tüzükler de bi antlaşma metni sonuçta.)

ONGUN

Kutsal hayvan (Sen onmazsın diye bi ifade vardı bizim köyde. Sen düzelmezsin anlamında kullanıyorlardı. Kutsallığı alamazsın yani.

BALBAL

Mezar taşı (Balbal lar taş olduğu dünden belli)

KURGAN

Mezar (Mezar kazıcılarının uğrak yeri)

KAMDU

Bez para (Yarmak da madeni para demek. Kamdu yarmak bez ve madeni para)

YARMAK

Madeni para

KOPUZ

Çalgı aleti (Kopuyoruz)

ANAV

Orta Asya’nın en eski kültür merkezi

SİNE UŞİ

Uygurlara ait yazılı eserler

MANAS

Kırgızlara ait dünyanın en eski destanı

ÖRGİN

Taht – Hükümdarlık sembolü

NEVBET

Davul – Hükümdarlık sembolü

PAZICIK HALISI

Asya Hunlarına ait dünyanın en eski halısı

İLTERİŞ

Kutluk kağanın ünvanı

AFANESYAVA

Türklerin en eski kültür merkezi

KARASUK

Demirin ilk defa işlendiği kültür merkezi

ANDRONOVA

Yayılma alanı en geniş kültür merkezi

ANAV

Orta Asyanın en eski kültürüdür. At ilk defa burda görüldü.

TAGAR

Günümüze en yakın kültür merkezi – modernlik

TİGİN

Hükümdarın çocuğu

ATAMAN – İNAL – İNANÇ

Tigini eğiten

YABGU

Hükümdar ünvanı – kardeşi – Ülkenin batı kanadını yöneten kişi

OKSIZLIK

Bağımsızlık

ŞAD

Yüksek rütbeli komutan

TONYUKUK

Türk tarihinin ilk veziri, ilk edebiyatçısı, ilk tarihçisi

SOGD

Uygur alfabesinin kökeni

ALTIN ELBİSELİ ADAM

Asya hunlarına ait ESİK kurganından çıkarılan sanat eseri

İL – EL

Devlet (İlig – Hükümdar. İl- ilig. İlig gibi hatun da burdan geliyor olmalı hükümet gibi kadın anlamında. Günümüzde güzel kadın anlamına geliyor. yaşayan dil. )

YARGUCI

Kağan adına yargılama yapan kişiye verilen ad. Günümüzdekiyle aynı.

AYUKI

Hükümet (Ayyuka çıkmak sözü burdan geliyor, yani hükümet öğrendi silivri soğuk vs.)

YARLIG – YARLIK

Hükümdar emri (Yarlık – Buyruk)

TUDUN

Vali, Vergi memuru

AGILIG

Hazine Görevlisi (Agılıg – Ağalık burdan geliyor olabilir)

KÖNİLİK

Adalet (Könilik Uzluk Tüzlük ve Kişilik Dört Temel Oğuz Töresi)

UZLUK

İyilik (Könilik Uzluk ve Tüzlük baş harflerinden KUT kelimesi çıkıyor)

TÜZLÜK

Eşitlik (Tüz antlaşma demekti, Tüzlük de anlaşmış olmak eşitlik demek)

BUYRUK

Bakan

AYGUCİ

Baş vezir – Hükümdara muhalefet edebilir yokluğunda yerine bakar.

APA

Sivil yönetici

OTACI

Doktor

OGUŞ-URUK-BOY-BUDUN-İL

Aile-Sülale-Kabile-Millet-Devlet (OUBBİ kısaltması)

KPSS’de Konuyla İlgili Çıkmış Sorular

2018 KPSS Orta Öğretim

1- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın erkek çocukları için aşağıdaki ünvanlardan hangisi kullanılmıştır?

A) Tigin B) Şehzade C) Atabey D) Yabgu E) Toygun

Cevap İçin Üstüme Gel

2018 KPSS Ön Lisans

1- Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Türk devletlerinde toplumu oluşturan unsurlardan biri değildir?

A) Urug B) Boy C) Oguş D) Toy E) Budun

Cevap İçin Üstüme Gel

2018 KPSS Lisans

1- İslamiyet öncesinin Türk devletlerinin yönetim anlayışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hükümdar olma hakkı, hanedanın erkek üyelerine aittir.

B) Hükümdar olma yetkisinin tanrısal olma inancı vardır.

C) Ülke ikili teşkilatla yönetilmiştir.

D) Ülke yönetimi ile ilgili kararlar, kurultayda alınır.

E) Hanenin hükümdar olacak üyesi önceden belirlenir.

Cevap İçin Üstüme Gel

2020 KPSS Lisans

1- İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan bazı terimler ile bunların günümüzdeki karşılıkları arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) İlig – Hükümdar

B) Kün – Halk

C) Oguş – Aile

D) Ayukı – Yargıç

E) Örgin – Taht

Cevap İçin Üstüme Gel

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email