buffalo-4305374_1280

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Göç

Tarih ya da herhangi bir bilimi öğrenmenin en iyi yolu onu sevmektir.

Muasır tarihçiler, modern öncesi asırların en büyük imparatorluklarını doğurduğu için Orta Asyayı, Avrasya(Asya ile Avrupa kıtalarının tamamına verilen ad) tarihinin “kalbi” yahut “mihveri” olduğunu düşünmektedirler. Şimdi biz bu kalbi sevmeyelim de ne yapalım. Orta Asya genel olarak Hazar Denizi’nin doğusu, Kingan Dağları’nın batısı, Sibirya düzlüklerinin güneyi ve Hindikuş, Tibet ve Karanlık dağlarının kuzeyinde; Aral Gölü’nün çevresidir. İki türlü yaşam şekli benimsenmiştir: vadi etrafındaki yerleşikler ve bozkırdaki göçebeler. Şimdi Anadolu’da yerleşik olduğumuz düşünülürse ordan göçettiğimiz anlaşılabilir. Peki neden?

buffalo 4305374 1280

Orta Asya’dan devamlı göç etmeye başlayan Türklerin en önemli büyük göçü ise Kavimler Göçü olarak bilinen 375 yılındaki Kuzey Hunları’nın batıya doğru yaptıkları göçtür.

Türklerin Orta Asya’dan göç sebepleri;

  • Uzun süren kuraklık
  • Meraların azalması sonucu hayvanların iyi bakılamaması(Göçebeler için en önemli geçim kaynağı)
  • Boylar arasındaki kim daha üstün kavgası (film çekiminde herkesin yönetmen olmak istemesi gibi)
  • Çin ve diğer ülkelerin baskısı
  • Yeni yerler bulma arzusu
  • Boyların arasındaki güçlü bağ (bir boy göçünce diğerlerinin onu takip etmesi

Türklerin göçebe kültür etkisiyle geniş bir alana yayılması Türk diye bi ırk var mı yok mu diye tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Avrupalıların sarı ırk diye küçümsemelerine de yol açmıştır. Atatürk Türk ırkının özelliklerinin araştırılması için Türk Tarih Kurumunu 1931’de kurdurmuştur.

wagon 48633 1280 edited
Atı evcilleştirmiş olmamız göçü mümkün kılmıştır.

Türklerin Orta Asya’dan göçlerinin Sonuçları;

  • Türkler, Sibiryaya, Orta Avrupaya, Suriyeye ve Anadoluya yerleştiler.
  • Göç ettikleri yerlerde yeni isimlerle yeni devletler kurdular.
  • Göç ettikleri bölgelerde devlet teşkilatı ve devlet yönetimiyle diğer ülkelere örnek oldular.
  • Türkler göç ettikleri yerlerdeki kültürü etkiledikleri gibi etkilenmişlerdir de. Bazı Türk boyları hristiyanlığı seçerek asimile olmuşlardır. Örneğin Bulgar Türkleri. 2011 yılında Bulgaristan’ın %8,8’i Türk’tür. Tabi bu Türkler Orta Asya’dan ilk defa göç eden Türkler olabileceği gibi Osmanlı zamanında buraya yerleştirilen Türklerdendir de.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email