Konu Anlatımları

sonlu ve sonsuz

Sonlu ve Sonsuz Küme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bu soruya iki kümenin de tanımını yaptıktan sonra kolayca ulaşabiliriz. Tabii ki biri sonlu diğeri sonsuz sayıda eleman içerir hocam diyen seslerinizi duyar gibi oldum. Sonlu Küme Sonlu küme, boş küme veya sayılabilir sayıda sonlu eleman içeren kümelere denir. Bu kümenin elemanları listenebilir ve doğal sayılarla sayılabilir: “0,1,2,3,…n” gibi. Dikkat…

matematikte temelim yok

Matematik Temelim Yok Diyenler

Evet pandemiydi, koronaydı derken eğitim durma noktasına geldi ama konular ilerlemeye devam etti. Ve şimdi oturup matematik dinlerken başka bir dünyadan gelen bir mesaj gibi çözmeye çalışıyorsunuz ama bu şifreli mesaj çözülebilecek gibi görünmüyor. Bunun birinci sebebi temeliniz yok değil. Birinci sebeb her zaman hedeftir. Koronaydı pandemiydi diye siz bahaneler…

küme çeşitleri

Küme Çeşitleri

Bilim adamları kendi aralarında konuşurken anlaşabilmek için her şeyi sınıflandırmışlardır. Kümeler de bir istisna değildir kümeler de sınıflandırılmıştır. Boş küme, eşit küme, denk küme, sonlu küme, sonsuz küme dendiğinde herkesin aynı şeyi anlaması için bu kümelerin tanımlarını bilmemiz gerekmektedir. Boş Küme Herhangi bir eleman içermeyen kümeye boş küme denir ve…

kümelerin gösterim şekilleri

Kümelerin Gösteriliş Şekilleri

Bir kümenin gösterilişinde üç yaygın yöntem kullanılır: Liste yöntemi, Ortak Özellik Yöntemi ve Venn şeması ile gösterim. 1 – Liste Yöntemi {} Liste yönteminde kümenin elemanları küme parantezinin içine yazılır ve eğer birden fazla eleman varsa virgülle ayrılır. Bu sitenin Matematik Öğretmenleri={Halit} Tek elemanlı bir küme olduğu için virgül kullanmadık.…

üslü sayılar

Üslü Sayılar

Çarpım durumundaki aynı sayıların sayısının pozitif üs olarak yazılmasıdır. Bölüm durumundaki aynı sayıların sayısı da negatif üs olarak yazılır. Üslü İfadelere Niye İhtiyaç Duyuldu Yaptığımız her şeyi bir ihtiyacımızı karşılamak için yapıyoruz. Biz insanlar işimize gelmezse parmağımızı bile oynatmayız.Aynı sayılarla tekrar tekrar aynı işlemi yaptığımız durumları uzun uzun yazmak yerine…

kümeler

Kümeler

Küme teorisi George Cantor ve Richard Dedekind tarafından 1870’lerde oluşturdu. Yea kümeler kolay dediğiniz şeyi insan oğlunun oluşturması yazının bulunmasından itibaren 5370 sene sürmüştür. Günlük hayatta biz nesnesleri gruplandırıyoruz, hayvan sürülerinden bahsediyoruz, genellemeler yapıyoruz – erkekler hayvandır – gibi. Ve bu genellemeleri herkesin aynı şekilde anlaması için tanımlar yapıyoruz. Erkekler…

ÇARPIM İLKESİ

Çarpım İlkesi

Çarpım ilkesi basit gibi görünür ama çok önemlidir. Buna göre eğer bir seçim A farklı yolla yapılabilir ve başka bir seçim de B farklı yolla yapılabilirse, o zaman bu seçimlerin birlikte yapılabilmesi için A x B farklıyol vardır. Eğer bir adamın beş pantolu ve üç gömleği varsa o zaman 5…