1. Ünite

harcanan bardak sayısı

Harcanan Çay Kahve Bardak Sayısı – Ünite 1 Soru 50

Aşağıda bir işyerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiştir. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 ml çay ya da 60 ml kahve koymaktadır. Pazartesi günü; bu makineden toplam 280 bardak çay ve kahve alınmış, makinenin bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit olmuştur. Buna…

ipek üreticiliği

İpek Böceğinden İplik Elde Etme – 1. Ünite Soru 49

İpek böceğinden elde edilen yaş koza, bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe düşünür. Paraşüt ipi üretilen bir fabrikada; Yaş koza kurutulurken kütlesinin % 87,5’ini kaybetmiştir. Kuru kozadan kütlesinin % 25’i kadar iplik üretilmektedir. Bu fabrika, bir ipek böceği üreticisinden 211 kg yaş koza, başka bir ipek böceği…

harita ölçeği karşılaştırma

Harita Ölçeğinin Büyüklüğünü Karşılaştırma – 1. Ünite Soru 48

Harita üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklık, bu noktalar arasındaki gerçek uzaklığa bölünerek haritanın ölçeği bulunur. Aşağıda ölçekleri farklı 4 harita ve bu haritalar üzerindeki bazı noktalar arasındaki mesafelerin aynı cetvel kullanılarak yapılmış ölçümleri verilmiştir. Aşağıda bu haritalarda, aralarındaki uzaklıklar ölçülen noktalar arasındaki gerçek uzaklıklar verilmiştir. Buna göre bu haritalardan hangisinin…

saksıları rafa yerleştir

Saksıları Rafa Dizme – 1. Ünite Soru 46

Bir mağazanın duvarlarında bulunan eşit uzunlukta iki rafa, tabloda özellikleri verilen iki çeşit saksı; aynı özellikteki saksılar aynı rafa gelecek şekilde aşağıdaki gibi dizilmiştir. Saksılar raflara birer birer dizilmiş; başta, sonda ve aralarda boşluk bırakılmamıştır. Rafların her birindeki saksıların toplam satış fiyatı birbirine eşit ve 110 TL ile 170 TL…

kolonya şişesi

Kolonya Şişesi Doldurma – 1. Ünite Soru 45

Kolonya üreten bir fabrikada iki farklı boyutta kolonya şişesi mevcuttur. Aşağıda biri 200 ml’lik, diğeri 500 ml’lik şişeler içinde satılan kolonyaların satış fiyatları gösterilmiştir. Bu fabrikada gün sonunda 200 ml’lik ve 500 ml’lik şişelere doldurulan kolonya miktarları eşittir. Bir günde üretilen kolonyaların tamamının satışından elde edilen gelirin 1 500 TL’den…

asal kart oyunu

Karttaki Sayının Asal Çarpan Sayısını Tahmin Etme Oyunu – 1. Ünite Soru 43

1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Aşağıda birer yüzlerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bu kartlardan bir ters çevrildiğinden üzerinde yazan doğal sayı görülmemektedir. Mehmet bur kartlardan; Sadece 1 tane asal çarpanı olanları siyah kutuya, 2 tane asal çarpanı…

demir yükünden sayısı

Demir Kilosundan Sayısını Bulma- En Küçük Ortak Katlı- 1. Ünite Soru 42

Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit inşaat demiri üretilmektedir. Aşağıda bu demir çeşitlerinin birer tanesinin kilogram cinsinden kütleleri verilmiştir. Üretilen bu demirler, kütleleri toplamları eşit ve her birinde sadece aynı çeşit demirler bulunacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tanesi…