Çarpanlar ve Katlar

evin perdeleri

Evin Pencerelerini Kesirli Sayı Oranında süslemek -1. Ünite Soru 25

Bir sınıftaki kare şeklindeki eş iki pencere, tülleri ile aşağıdaki gibi süsleniyor. Tüllerin orta kısmının genişliği, birinde pencerenin kenar uzunluğunun ‘üne, diğerinde ise, ‘sına eşittir. Tüllerin orta kısımlarının genişliği santimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre pencerelerden birinin santimetrekare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir? A) 100 B) 121 C)…

merdiven yapımı

En Küçük Ortak Katı kullanarak Merdiven Yapımı 1. Ünite Soru 24

Bir marangoz ustası, yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çıraklarına genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı 3’er tane tahta verir. Aşağıdaki ustanın çıraklarına verdiği tahtaların uzunlukları verilmiştir. Usta, çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak, hiç parça artırmadan basamak sayısı mümkün olduğu kadar az ve hem yan tahtaları hem de basamakları tek…

kedi tırmalama tahtaları

Kedi Tırmalama Tahtalarının Maliyetinin Hesaplanması – 1. Ünite Soru 23

Aşağıda bir ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki mavi ve pembe renkli iplerden birini kullanarak yapmış oldukları kedi tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanıldığı ve bu iplerin 1 metresinin fiyatı aşağıda verilmiştir. İpin Rengi Bir Tahta için Kullanılan İpin Uzunluğu (m) İpin 1 Metresinin…

dans

Asal Sayılar; Salon Numarası Asal Olmayan Sınıflarda Sınava Girmek

Soru: Asal Sayılar: 1 ve kendisinden başka tam böleni olmayan 1’den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Bir okulun her katındaki sınıflar 1’den 5’e kadar numaralandırılmıştır Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2 ve 3. katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın bulunduğu kat numarası, sonra sınıfa verilen numara…

Elif Hanım şifre

Kredi Kartı Şifresi Oluşturma – 1. Ünite 9. soru

Eylül Hanım, kredi kartı için her hanesinde bir rakam olan dört haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci haneye ve ikinci haneye yazdığı rakamın karesini son iki haneye ya­ zarak şifresini oluşturuyor. Eylül Hanım’ın oluşturduğu şifrenin son rakamı 6 olduğuna göre ilk…

basamak yapımı

Belli Standartlara Göre Basamak Yapımı – 1. Ünite 8. Soru

Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm’den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en…

görme engelli yolu

Görme Engelliler İçin Sarı Taşlar Yerleştirmek

Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına, görme engellilere yön belirleme­ de kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst…