salon

Salonda Sandalyeleri Düzenli Yerleştirmek

Bir toplantı salonuna genişliği 60 cm olan koltuklar, bir doğru boyunca aralarında 25 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltuk ile duvar arasında ise 25 cm boşluk vardır.

salon

Bu salona daha fazla koltuk yerleştirmek için koltuklar, bir doğru boyunca aralarında 15 cm boşluk bulunacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede ilk koltuk ile duvar arasında boşluk olmayıp son koltukla duvar arasında da 15 cm boşluk kalmıştır.


Bu durumda salondaki bir sıraya aynı koltuklardan en az kaç tane daha yerleştirilmiştir?

2 sayfa pdf
Soruyu Çözmek İçin Bilinmesi Gerekenler
Aynı duvara kadar yerleştirildikleri için iki durumun ortak katını bulacağımızı anlarız.
birinci durumda 60 cm koltuk ve 25 cm boşluk olduğu için 85 cm e bi koltuk sığmaktadır.
ikinci durumda 60 cm koltuk ve 15 cm boşluk olduğu için 75 cm e bi koltuk sığmaktadır.
birinci durumda koltuk mesafesini duvardan itibaren ölçersek;
birinci koltuk 85 cm’e
ikinci koltuk 85 + 85 = 170 cm’e
üçüncü koltuk 85 + 85 + 85 = 255 cm’e sığmak üzere koltuklar 85 in katlarına sığmaktadır.
Aynı şekilde düşünürsek ikinci durumda 60+15 = 75 in katlarına koltuklar sığmaktadır.
Bizim burda bulmamız gereken 75 ile 85 in ortak katıdır çünkü iki duvar arası mesafe aynıdır.
Sorunun Çözümü
75 ile 85 in ortak katı: 5.15.17= 1275 tir.
ilk durumda sığan koltuk sayısı= iki duvar arası mesafe/bir koltuğun sığdığı mesafe
=1275/85=15
ikinci durumda sığan koltuk sayısı= iki duvar arası mesafe/bir koltuğun sığdığı mesafe
=1275/75=17
son durumda 17-15=2 koltuk daha fazla sığar.
Cevap B
Niye soruyu paylaşmalısınız?
Çünkü bir sorunun bir çok çözüm yöntemi vardır. Ne kadar çok yoldan çözebilirsek konuya o kadar hakim oluruz. Bu yüzden soruyu paylaşıp farklı zekaların soruya dahil olmasını sağlamalıyız.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email