Sığınma Yeri Nedir, Sığınak Nedir?

image 77

Sığınak Nedir?

Nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirlerine karşı ülkenin harp gücünün devamını sağlamak, canlı ve cansız değerleri korumak amacıyla zorunlu olarak inşa edilen korunma yerlerine «sığınak» denir.

Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir. Bu nedenle bütün ihtiyaçlar düşünülerek sığınak içerisindeki hayat buna göre organize edilmeli ve aşağıda belirtilen malzeme ve tedbirler alınmalıdır:

•Mevsime göre şahsi giyim eşyaları, temizlik ve tuvalet malzemeleri,

•Yatak malzemesi,

•Bir kaç gün yetecek gıda maddeleri, içmek ve kullanmak için su, el kovası, tabak, bardak, kaşık, çatal vs.,

•Aydınlatma malzemesi; gemici feneri, el feneri ve yedek piller vb.

•Yemek pişirmek için gaz ocağı,

•Isıtma tertibatı,

•Çöpleri koymak için ağzı kapalı çöp bidonu,

•Sıhhi malzeme, ilk yardım çantası ve lüzumlu ilaçlar,

•Basit aletler ve tamir takımı,

•Pilli radyo ve yedek pilleri, saat,

•Kitap vs. bazı eğlence malzemeleri,

•Mümkünse basit radyasyon ölçme aleti.

•Halkın oturduğu bina veya işyerinde donatacağı sığınak veya sığınma yerlerinde birkaç günlük yiyecek, içecek ve sağlık, yangın söndürme araç, gereçleri bulundurulmasına dikkat edilmelidir.

3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre düzenlenmiş imar yönetmeliklerinde sığınak yapımı yasal zorunluluk olmasına rağmen ülkemizdeki mevcut yapı stoklarının durumu nedeniyle herhangi bir tehlike karşısında daha pratik önlemler almak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

Sığınma Yeri Nedir?

Sığınak bulunmayan ev veya iş yerlerinde bazı bölümler sığınma yeri olarak kullanabilir.

Sığınma yerinde aşağıdaki özellikler aranmalıdır

•Kimyasal harp malzemelerine karşı kullanılacak sığınma yerleri üst katlarda ve penceresi az olan yerlerden seçilmeli, gaz girişini önlemek amacıyla pencere ve kapı aralıkları macun, bant veya çamaşır suyuna batırılmış bezlerle kapatılmalıdır.

•Klasik ve nükleer silahlara karşı kullanılacak sığınma yerleri mümkünse bordum katlarında, dışarıya açılan penceresi az, tavan ve duvarları sağlam yerlerden seçilmeli, kapı ve pencereleri kum torbaları ile takviye edilmelidir.

•Sığınma yerlerinde, sığınakta bulunması gereken malzemeler bulunmalıdır.

•Sığınma yeri olarak seçilecek alanın sığınak kadar koruyucu olmayacağı tabiidir. Ancak seçilecek bu yerin mümkün olduğu kadar sığınaktaki özellikleri taşımasına gayret gösterilmelidir.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email