Afetlere Dirençli Şehirler – Kentsel Dönüşüm

Afetlere Dirençli Şehirler – Kentsel Dönüşüm

Afete dirençli şehirlerde yaşamak demek; •Kent bütününde muhtemel afetlerin tespiti, •Kenti oluşturan çalışma, konut, yeşil, açık alanlar, sağlık tesisleri, vb. gibi fonksiyonların yer seçimlerinin afet risklerini azaltacak şekilde yapılması, •Afet sonrası kamu kullanımı için gerekli boş alanların kent planlamasında düşünülmesi, mevcut boş alanların korunması ve arttırılmaya çalışılması, •Mevcutta yapılaşmış olan…