çarpanlar ve katlar

Elif Hanım şifre

Kredi Kartı Şifresi Oluşturma – 1. Ünite 9. soru

Eylül Hanım, kredi kartı için her hanesinde bir rakam olan dört haneli bir şifre belirleyecektir. Bunun için soldan sağa doğru ilk haneye yazdığı rakamın karesini ikinci haneye ve ikinci haneye yazdığı rakamın karesini son iki haneye ya­ zarak şifresini oluşturuyor. Eylül Hanım’ın oluşturduğu şifrenin son rakamı 6 olduğuna göre ilk…

basamak yapımı

Belli Standartlara Göre Basamak Yapımı – 1. Ünite 8. Soru

Merdivenlerin basamaklarının yüksekliği belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 cm’den fazla olmamalıdır. Aşağıda bu standartlara göre zeminden birinci duvarın üstüne ve birinci duvardan ikinci duvarın üstüne doğru yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven modellenmiştir. Modeldeki merdivenin basamaklarının yüksekliği santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en…