okek

görme engelli yolu

Görme Engelliler İçin Sarı Taşlar Yerleştirmek

Belediye görevlileri kaldırımlardaki dikdörtgenler prizması şeklindeki taşların arasına, görme engellilere yön belirleme­ de kolaylık sağlayacak üst yüzeyi kabartmalı kare prizma şeklindeki sarı renkli taşlar yerleştirmişlerdir. Uzunluğu 30 metreden az olan düz bir kaldırıma bu taşlar görseldeki gibi bölünmeden, üst üste gelmeden ve aralarında boşluk kalmadan yerleştirilmiştir. Bu kaldırıma yerleştirilen üst…

kutular

Uygun Kareyi Bir Doğru Üzerine Yerleştirme

Aşağıda uzunluğu 360 cm ile 400 cm arasında olan AB doğru parçası verilmiştir. Bu doğru parçasının üzerine kenar uzunlukları 5 cm ve 7 cm’lik kareler birer kenarları ortak olacak şekilde boşluk kalmadan ve doğru parçasından taşmadan yerleştirilebiliyor. Buna göre aşağıdaki karelerden hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde doğru parçasında…

ay çiçeği

Ucuz Gübre Seçimi Nasıl Yapılır

Bir çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacını karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azotun tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde tercihte…

motor kullanımı

Farklı Boy Bisiklet Denemesi

Yarıçapının uzunluğu r olan bir çemberin çevresi 2πr dir. Mehmet bisiklet almak için bisikletçiye gidiyor ve tekerlerin merkezlerinin yere uzaklıkları 30 cm ve 40 cm olan iki farklı bisikleti beğeniyor. Bu iki bisikleti aynı mesafede sürerek deneyen Mehmet, her iki bisikletin de tekerlerinin tam tur atarak mesafeyi tamamladığını görüyor. Buna…