Risk

Tehlike, Risk, Zarar Görebilirlik, Kapasite Nedir?

Şiddetli yağmurun yağması sadece bir TEHLİKE dir. Bu şiddetli yağmur tehlikesi, bizler ve yaşadığımız çevre için RİSK oluşturur. Önlem almazsak bu risk meydana geldiğinde bizler ve yaşadığımız çevre ZARAR GÖREBİLİR. KAPASİTE, zarar görebilirliğin aksidir; afetlere karşı ne kadar hazır olursak kapasitemizi arttırmış, dolayısıyla tehlikenin riske dönüşme olasılığını azaltmış oluruz.