Sığınma Yeri Nedir

Sığınma Yeri Nedir, Sığınak Nedir?

Sığınak Nedir? Nükleer, klasik ve modern silahlarla, biyolojik ve kimyasal savaş maddelerinin tesirlerine karşı ülkenin harp gücünün devamını sağlamak, canlı ve cansız değerleri korumak amacıyla zorunlu olarak inşa edilen korunma yerlerine «sığınak» denir. Dışarıdaki radyoaktif serpinti veya kimyasal gaz etkisinin geçmesi için belirli bir süre sığınakta kalmak mecburiyeti hasıl olabilir.…