Tehlikeli Katı – Sıvı Malzemelerden Kaynaklı Riskleri Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler

Tehlikeli Katı – Sıvı Malzemelerden Kaynaklı Riskleri Azaltmak İçin Yapılması Gerekenler

Bütün zehirli, yanıcı ve tehlikeli maddeleri “Sınırlayın, İzole Edin, Yok Edin, Ayırın” (SIYA) kuralına bağlı olarak kapalı, sağlam kutular içinde ve depremde dökülmeyecek şekilde tutulmalarını sağlayın. •Az miktarda depolayın. •Sağlam ve aşınmayan kaplarda saklayın. •Gereksiz olanları imha edin. •Birbirlerine temas etmelerini engelleyin.