Tarih

Kpss Tarih

İslam Öncesi Türk Tarihi

İslam Öncesi Türk Tarihi Soru Cevapları

Avrupada Tanrının kırbacı olarak tanınan Türk hükümdarı? Attila Türklere ait en eski kültür merkezi?Afanesyova Asya Hun devletinin ilk hükümdarı? Teoman ( İlk defa orduda ücretli asker kullanan Türk devleti?Hazarlar (Musevi olup parayı bulunca) Türk kültüründe önemli olan at, ilk kez hangi kültürde görülmüştür Anav(En eski kültür merkezidir) Orta Asyanın en…
Eski Türk devletleri

İlk Türk Devletleri

İskitler (Sakalar) (M.Ö. 8. yy – M.S. 3. yy) Bilinen ilk Türk boyu iskitlerdir. Bilinen ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. Bu ikisini karıştırmamak gerekiyor. İskit dinine bağlı irani kökenli bir halk olduğu düşünülürse niye Firdevsinin Şehname adlı eserinde ünlü İskit hakanı Alp Er Tunga’nın yer aldığı anlaşılır. Alp Er…

buffalo 4305374 1280

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Genel Kavramlar

KPSS de çıkmış sorular verilen kavramların altında, en aşağıda yer almaktadır. Bakmadan geçmeyelim 🙂 KUT Tanrı tarafından verilen yönetme yetkisi (kutlu olsun Tanrı kutsasın demek) KURULTAY Meclis (Kurultay meclisi derken meclis meclisi diyoruz aslında) SAGU Ağıt Yakma (İçinde Ağu var, ağlama) YUĞ Cenaze Töreni (yuğ, bizdeki cenazenin yukanmasını çağrıştırıyor) SAV…

buffalo 4305374 1280

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi – Göç

Tarih ya da herhangi bir bilimi öğrenmenin en iyi yolu onu sevmektir. Muasır tarihçiler, modern öncesi asırların en büyük imparatorluklarını doğurduğu için Orta Asyayı, Avrasya(Asya ile Avrupa kıtalarının tamamına verilen ad) tarihinin “kalbi” yahut “mihveri” olduğunu düşünmektedirler. Şimdi biz bu kalbi sevmeyelim de ne yapalım. Orta Asya genel olarak Hazar…

Kpss Tarih Konu Anlatımları

Kpss Tarih dersine ait konular aşağıda listelenmiştir. İstediğiniz kpss tarih konusunu tıklayarak okuyabilirsiniz. İslamiyet öncesi Türk Tarihine giriş; göçün nedenleri ve sonuçları. Kut, Kurultay,Sagu,Yuğ,Sav, Toygun, Şaman, Kün, Tüz, Ongun ve devamı. İskitler, Asya ve Avrupa Hun Devletleri, I. Göktürk Devleti, II. Göktürk Devleti ve Karluklar, Türgişler ve devamı.