Tehlike Avı – Eşyaların Sabitlenmesi

image 41

Delik delme işlemine geçilmeden önce, delinecek duvarın iyi bir şekilde taranması gerekir. Aksi takdirde duvarların görünmeyen kısımlarındaki elektrik, su tesisatları ve duvarın kendisi de işlem sırasında zarar görebilir. Daha önemlisi siz zarar görebilirsiniz.

Delik açma işlemine geçilmeden önce, delinecek duvarın iyi bir şekilde taranması gerekir. Aksi takdirde duvarların görünmeyen kısımlarındaki elektrik ve su tesisatları işlem sırasında zarar görebilir. 

Sabitleme sırasında duvar arkasında bulunması muhtemel elektrik hatları ve su boruları ile çakışmamak ve betonarme sisteme zarar vermemek gerekir. Duvar arkası tesisat yerlerinin tespiti için çeşitli cihazlar ve sabitlemede kullanabileceğiniz malzemeler yapı marketlerinde bulunmaktadır. Bu cihazlar sizde yoksa teknik ekipmana sahip bir uzmandan yardım alınız.

Bilgi Notu:

Deprem sonrası oluşabilecek tehlike ve riskler, atılabilecek birkaç adımla veya uzmanından alabileceğimiz teknik destekle azaltılabilir. Gelişmiş ülkelerde deprem öncesi yapılan küçük hazırlıklarla, yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan zararların azaltılabileceği görülmüştür.

Yapısal olmayan elemanlardan kaynaklanan tehlike ve risklerin azaltılması işlemine “Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması” (YORA) adını vermekteyiz. Bunun yapılabilmesi için, öncelikle risk kaynaklarının nasıl zarar verebileceğinin belirlenmesi ve olabilecek zarar durumunun deprem öncesinde iyileştirilmesi gerekir.

Yapısal olmayan eşyaların olası bir deprem sırasında zarar vermesini önlemek, yani riskleri en aza indirebilmek için bu tip eşyaların deprem sırasında nasıl devrildiğini, nasıl kaydığını, nasıl düştüğünü, nasıl kırıldığını bilmek ve bu doğrultuda iyileştirme yapmak gerekir.

Örneğin boyutları itibarıyla yüksekliği genişliğinden veya derinliğinden 1,5 kat daha fazla olan eşyalar ve üst kısmı alt kısmından daha ağır olan eşyalar kolayca devrilebilir. Kaygan bir zemin üzerinde bulunan ağır eşyalar kolayca kayar. Altı tekerlekli eşyalar kolayca yer değiştirir. Dışarıda duran kitaplar, marketteki raf üzerinde bulunan ürünler kolayca düşebilir.

Basit çivi veya vida ile tutturulmuş tablolar kolayca düşebilir.

Belirtilen risk kaynakları hakkında örnekleri çoğaltmak mümkündür. Burada önemli olan, risk kaynağının zarar nedeninin iyi bilinmesi ve ona göre çözüm üretilmesidir.

Yapısal olmayan eşyalardan kaynaklanan riskleri azaltmak için en etkili yol, zarar görebilecek eşyaları tekniğine uygun bir şekilde sabitlemektir. Bazen de eşyaların bir kısmının yerini değiştirmek, kalın perde kullanmak, günlük yaşantımızda az kullanılan, hacimli eşyaların konumunu değiştirmek, kullanılmayanları ev ortamının dışında değerlendirmek gibi ücretsiz yöntemler dahi olumlu adımlar olacaktır.

Daha fazla bilgi için: Depreme Karşı Yapısal Olmayan Risklerin Azaltılması (YORA) Eğitim Kitapçığı

Dolaptaki Eşyaların ağır olanlarını aşağıya yerleştirin.

image 41 1

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email