üslü sayılar

Üslü Sayılar

team 386673 640
Üslü Sayılar Çarpılan Aynı Sayıları Bir Araya Toplar

Çarpım durumundaki aynı sayıların sayısının pozitif üs olarak yazılmasıdır. Bölüm durumundaki aynı sayıların sayısı da negatif üs olarak yazılır.

Üslü İfadelere Niye İhtiyaç Duyuldu

cave 1835825 640
Işık açıklıktan gelir. Yani buluşlarımızı ihtiyaçlarımıza borçluyuz.

Yaptığımız her şeyi bir ihtiyacımızı karşılamak için yapıyoruz. Biz insanlar işimize gelmezse parmağımızı bile oynatmayız.
Aynı sayılarla tekrar tekrar aynı işlemi yaptığımız durumları uzun uzun yazmak yerine kısa yazım yolları geliştirmişiz. Toplamanın kısa yolu olarak çarpmayı, çarpmanın da kısa yolu olarak üslü ifadeleri geliştirmişiz.

a + a + a + a → 4a (Çarpma işlemi a sayısından kaç tane toplandığını gösteriyor: 4 tane a toplanıyor)
a.a.a.a → a4 (Üslü ifade bize a sayısından kaç tane çarpıldığını gösteriyor : 4 tane a çarpılıyor)

Eğer a4 sayısını açık açık yazmak isteseydik (a+a+a+…..+a).(a+a+a+….+a)
şeklinde yazmamız gerekirdi. Her bir parantez içinde de a sayısını a kere yazmamız gerekirdi. Çarpmadan da kurtulmak isteseydik vay halimize.

Bunu sayıyla gösterelim:

24 = (2+2).(2+2)=(2+2)+(2+2)+(2+2)+(2+2)
34 = (3+3+3).(3+3+3)=(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)+(3+3+3)

Matematikçiler bu kısaltma yöntemlerini bulmamış olsalardı başımıza gelecekleri tahmin edebiliyor musunuz?

Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme

a{\displaystyle \neq 0} olmak üzere ve m,n birer tam sayı olmak üzere, {\displaystyle a^{n} a^{m} =a^{n+m}} ve {\displaystyle \frac{a^{n}}{a^{m}}}=a{\displaystyle ^{n-m}} dir. ifadesi zaten verilmiş. Şimdi bu ifadeyi acıklayalım.

Burada a sayısına taban; m ve n sayılarına da üs denir.
a{\displaystyle ^{m}} sayısının değerini hesaplamak icin a sayısını m defa kendisiyle carpmamız gerekir.
a{\displaystyle ^{m}} = a.a.a….a } m tane (aradaki üc noktayı koymamızın sebebi m sayısının kac olduğunu bilmediğimiz icin)
Aynı şekilde a{\displaystyle ^{n}} sayısı da n tane a nın kendisiyle çarpımına eşittir.
a{\displaystyle ^{n}} =a.a.a….a }n tane

a{\displaystyle ^{m}} ve a{\displaystyle ^{n}} nin carpımı, m tane a ile n tane a nın carpımı anlamına gelir. Toplamda m+n tane a nın çarpımı oluşur. m+n tane a nın çarpımı da a{\displaystyle ^{m+n}} ile gösterilir.

Bölüm durumunda a lar sadeleşir. Geriye n-m kadar a nın carpımı kalır. Bu da üslü ifade olarak a{\displaystyle ^{n-m}} ile gösterilir. Yani {\displaystyle \frac{a^{n}}{a^{m}}}=a{\displaystyle ^{n-m}} dir. Carpım durumunda carpılan a ların coğaldığına, bölüm durumunda sadeleştirmeden dolayı carpılan a ların azaldığına dikkat edin.

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email